Àltalános Szerzödési Feltételek

Àltalános Szerzödési Feltételek
1) Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya a MÁKFA VENDÉGHÁZ (Vendégház) szolgáltatásaira terjed ki.
2) A szolgáltatás igénybe vételének módja és feltételei:
a) a szolgáltatás megrendelése:
A megrendelést minden esetben írásban (telefax, e-mail, stb.) kell megküldeni a VENDÉGHÁZ elektronikus címére: makfavendeghaz@yahoo.hu.
A megrendelés foglalás jogcímen történik, a foglaló összege a szállásdíj értékének 30 %-a.
A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, valamint az esetleges szolgáltatások (étkezés, program stb.) pontos megnevezését.
A Vendégház minden megrendelést írásban igazol vissza (e-mail).
b)  a szolgáltatás lemondása:

Lemondás esetén a foglaló visszafizetésére nincs mód, arról a lemondást követő 3 napon belül számla kerül kiállításra, amely megküldésre kerül a megrendelő vendég részére.
A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőző 30 napon belül írásban tájékoztatja a Vendégházat.
Amennyiben érkezés elött 30 napon belül mondják le a Vendégház foglalást, a teljes bérleti díjat meg kell fizetni a Vendégház részére, 30 napos fizetési határidővel.
c) a Vendégházba történő érkezés-távozás:
A Vendégházat az érkezés napján 16:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00 óráig kell elhagyni.
3) Fizetési feltételek
A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető átutalással, illetve a helyszínen készpénzzel, valamint Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP kártya).
A Vendégház fenntartja a jogot, hogy a vendég által megrendelt szállás igénybevétele előtt, de legkésőbb a vendég érkezésekor a Vendégház fizetési garanciát kérjen. A fizetési garancia lehet a megrendelt szolgáltatás helyszínen történő kiegyenlítése érkezéskor készpénzzel vagy a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt a megrendelt szolgáltatás értékével egyező összegű banki átutalás a Vendégház bankszámlájára. SZÉP kártyával történő fizetés esetén a jogos kártyahasználat érdekében a Vendégház kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmas közokiratát (személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása). A Vendég köteles az azonosítási felkérésnek eleget tenni. Ha az azonosítás bármely, a Vendégházon kívülálló okból nem valósul meg, a Vendégház megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását.

Átutalás esetén a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés előtt a Vendégház bankszámláján jóváírni.
5) Reklamáció:
A szállásszolgáltatás ideje alatt felmerülő esetleges panaszok esetén a Vendég az elutazás időpontjáig a Vendégház üzemeltetőjénél írásban kifogással élhet (Vendégkönyv).
Az üzemeltető a panaszokat három napon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra érdemben reagálni.
A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.
Vasvár/Nagymákfa, 2019. január 1.